logo zjecie

"Gdzie słyszysz śpiew, tam śmiało wstąp
tam dobre serca mają. Bo ludzie źli,
ach, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają."

Johann Wolfgang Goethe 

Działalność pedagogiczna

Drukuj

Uzyskałem wartościowe sukcesy w pracy pedagogicznej, w wyniku uznania osiągnięć otrzymałem wiele nagród i wyróżnień.

Doświadczenie pedagogiczne uzyskałem w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Kutnie oraz Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Płocku. W latach 2005-2010 byłem dyrektorem Szkoły Muzycznej I st. w Gostyninie. Przyczyniłem się do znaczących sukcesów dydaktycznych i artystycznych szkoły oraz zapewniłem odpowiednie warunki pracy szkoły tworząc bazę instrumentalną i lokalową placówki. Od 2011 r. jestem dyrektorem Szkoły Muzycznej I st. w Gąbinie. Posiadam doświadczenie jako nauczyciel akademicki, zatrudniony byłem w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, realizowałem również zajęcia na Studiach Podyplomowych Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.

W latach 2004-2010 byłem ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie awansu zawodowego nauczycieli szkolnictwa artystycznego.

 • Szkoła Muzyczna I st. w Gąbinie

  Jestem dyrektorem Szkoły Muzycznej I st. w Gąbinie od 1 IX 2011 r. Szkoła prowadzi wartościową działalność dydaktyczną i artystyczną.  Szkoła organizuje koncerty dla środowiska z udziałem znanych artystów, wzięli w nich udział m.in.: prof. Grażyna Flicińska-Panfil (AM w Poznaniu), prof. dr hab. Anna Jeremus-Lewandowska (AM w Poznaniu), prof. Adam Gruchot (Uniwersytet w Kristiansand), Dorota Wójcik (Teatr Wielki w Łodzi), Małgorzata Woltmann-Żebrowska (Akademia Muzyczna w Poznaniu), Jan Pi…

  Czytaj więcej...

 • Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. K. Kurpińskiego w Kutnie

  Osiągnąłem liczne sukcesy w pracy pedagogicznej w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Kutnie. W wyniku uznania szczególnych osiągnięć otrzymałem wiele nagród, wyróżnień i podziękowań, m.in. Odznakę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Nagrodę Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, dyplomy uznania Prezydenta Miasta Kutna.  Moi uczniowie z sukcesami uczestniczyli w konkursach muzycznych ogólnopolskich i makroregionalnych, które odbyły się m.in. w: War…

  Czytaj więcej...

 • Szkoła Muzyczna I st. w Gostyninie

  Podjąłem inicjatywę utworzenia szkoły, byłem przewodniczącym Społecznego Komitetu Utworzenia Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Gostyninie. Komitet podjął wszechstronne działania, które umożliwiły powstanie placówki. W roku szkolnym 2005/2006 pełniłem funkcję kierownika Filii w Gostyninie PSM I i II st. w Płocku. W latach 2006-2010 byłem dyrektorem Szkoły Muzycznej I st. w Gostyninie. Dzięki moim wysiłkom i wsparciu kadry pedagogicznej w latach 2005-2010, Szkoła Muzyczna I st. w Gostyninie st…

  Czytaj więcej...

 • Szkoły wyższe

  Posiadam doświadczenie w pracy w szkolnictwie wyższym. Byłem pedagogiem Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu. Realizowałem obowiązki akompaniatora w klasach wokalnych prof. Grażyny Flicińskiej-Panfil oraz prof. Anny Jeremus-Lewandowskiej na Wydziale Wokalno-Aktorskim. Realizowałem również obowiązki nauczyciela fortepianu obowiązkowego dla studentów Wydziału Wokalnego. W latach 2001-2011 realizowałem zajęcia na studiach podyplomowych Szkoły Wyższej im. P…

  Czytaj więcej...

 • Sukcesy pedagogiczne

  II Ogólnopolski Konkurs Muzyki Polskiej w Jarosławiu - 26-27 IV 2018 r.        Maciej Domagała - II Nagroda Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny "Roztańczony fortepian" w Inowrocławiu - 13-14 IV 2018 r.        Maciej Domagała - I Nagroda                                       Nagroda Specjalna za na…

  Czytaj więcej...

 • Uczniowie

  Wykaz absolwentów mojej klasy fortepianu oraz informacje na temat rozwoju artystycznego moich uczniów   Paweł Tomaszewski kształcił się pod moim kierunkiem w PSM I i II st. w Kutnie w latach 1994-2002, szkołę ukończył z oceną celującą z przedmiotu głównego. Jest absolwentem AM w Katowicach na Wydziale Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu w specjalności - fortepian. Jest wykładowcą w Instytucie Jazzu AM w Katowicach, prowadzi klasę fortepianu. Posiada stopień d…

  Czytaj więcej...

Website designed by PC-Design | Copyright by Jarosław Domagała