logo zjecie

"Gdzie słyszysz śpiew, tam śmiało wstąp
tam dobre serca mają. Bo ludzie źli,
ach, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają."

Johann Wolfgang Goethe 

Nagrody

Drukuj


- Odznaka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - "Zasłużony dla Kultury Polskiej"

- Nagroda Prezydenta Miasta Płocka za aktywność naukową, pedagogiczną i artystyczną w Płocku oraz liczne przedsięwzięcia w zakresie edukacji muzycznej dzieci i młodzieży

- Nagroda dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce

- Nagroda Burmistrza Miasta Gostynina za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

- Dyplom uznania Prezydenta Miasta Kutna za wkład w rozwój Państwowej Szkoły Muzycznej w Kutnie

- Nagroda Prezydenta Miasta Kutna za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej promującej miasto

- Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej

- Dyplom uznania Prezydenta Miasta Kutna za szczególne osiągnięcia i zasługi w rozwoju życia kulturalnego miasta

- Nagroda Dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Płocku w uznaniu zasług w upowszechnianiu kultury i sztuki w województwie płockim

Website designed by PC-Design | Copyright by Jarosław Domagała