logo zjecie

"Gdzie słyszysz śpiew, tam śmiało wstąp
tam dobre serca mają. Bo ludzie źli,
ach, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają."

Johann Wolfgang Goethe 

Nagrody

Drukuj

Za całokształt pracy pedagogicznej,artystycznej i wychowawczej otrzymałem wiele wyróżnień i nagród. Do najcenniejszych nagród należą:

  • Odznaka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - "Zasłużony dla Kultury Polskiej" (2016 r.)

  • Nagroda Prezydenta Miasta Płocka za aktywność naukową, pedagogiczną i artystyczną w Płocku oraz liczne przedsięwzięcia w zakresie edukacji muzycznej dzieci i młodzieży (2011 r.)

  • Nagroda Burmistrza Miasta Gostynina za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (2008 r.)

  • Nagroda dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie za szczególny wkład w rozwój edukacji
    artystycznej w Polsce (2006 r.)

  • Dyplom uznania Prezydenta Miasta Kutna za wkład w rozwój Szkoły Muzycznej w Kutnie (1996 r.)

  • Nagroda Prezydenta Miasta Kutna za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej promującej miasto (1995 r.)

  • Dyplom uznania Prezydenta Miasta Kutna za szczególne osiągnięcia i zasługi w rozwoju życia kulturalnego miasta (1994 r.)

  • Nagroda Dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Płocku w uznaniu zasług w upowszechnianiu kultury i sztuki w województwie (1988 r.)
Website designed by PC-Design | Copyright by Jarosław Domagała