logo zjecie

"Gdzie słyszysz śpiew, tam śmiało wstąp
tam dobre serca mają. Bo ludzie źli,
ach, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają."

Johann Wolfgang Goethe 

Publikacje

Drukuj

Opracowałem i opublikowałem szereg publikacji ukazujących różnorodne aspekty kultury muzycznej i edukacji artystycznej. Zainteresowania naukowe koncentruję na zagadnieniach edukacji muzycznej i szkolnictwa artystycznego. Podejmuję także tematykę regionalną, przedstawiam dzieje kultury muzycznej Mazowsza Płockiego i Ziemi Kutnowskiej. Publikacje stanowią istotny wkład w dokumentowanie dokonań na rzecz upowszechniania kultury muzycznej.

Spis publikacji

 • Książki

  Jestem autorem książki pt. Powszechne wychowanie muzyczne w Płocku w dwudziestoleciu międzywojennym. Materiał badawczy wyznaczył czteroczęściową budowę pracy. W części pierwszej przedstawiona została historia wychowania muzycznego w Polsce w latach 1918-1939. Ukazano również pozaszkolne formy edukacji muzycznej, działalność stowarzyszeń oraz instytucji społecznych i muzycznych. W rozdziale drugim znalazły się zagadnienia dotyczące życia muzycznego w Płocku w okresi…

  Czytaj więcej...

 • Opracowania i artykuły naukowe

  Jestem autorem 47 opracowań i artykułów naukowych, w których przedstawiam różnorodne aspekty edukacji i kultury muzycznej. Publikacje zamieszczone zostały w cenionych pismach, m.in.: „Wychowanie Muzyczne w Szkole”, „Notatki Płockie”, Kutnowskie Zeszyty Regionalne”, „Rocznik Gostyniński”, „Studia Płockie”, „Poradnik Muzyczny”. Jestem współautorem Raportu o stanie szkolnictwa muzycznego I stopnia, który u…

  Czytaj więcej...

 • Artykuły popularyzatorskie

  Przygotowałem i opublikowałem wiele artykułów poświęconych różnorodnym zagadnieniom życia muzycznego. Publikacje dokumentują ważne wydarzenia artystyczne oraz ukazują bieżącą działalność edukacyjną. Teksty ukazały się w następujących czasopismach, m.in.: „Echo Gąbina”, „Gazeta Gostynińska”, „Powiatowe Życie Kutna”, „Głos Gostyniński”, „Tygodnik Płocki”, "Nasz Płock", „Gazeta Niedzieli Sannickiej”, "Kurier Niebieski". Spis artykułów popularyzujący…

  Czytaj więcej...

 • Opracowania redakcyjne

  Przygotowałem kilka publikacji wykonując opracowanie redakcyjne. W latach 2007-2008 pełniłem funkcję redaktora naczelnego „Rocznika Gostynińskiego – regionalnego pisma naukowego”. Pismo posiada wysoki poziom naukowy, jest pracą zbiorową opisującą dzieje Ziemi Gostynińskiej. W tomie pierwszym ukazały się 22 artykuły, tom II zawierał również 22 artykuły. Pismo posiada dużą objętość, każdy tom liczy 400 stron.    …

  Czytaj więcej...

Website designed by PC-Design | Copyright by Jarosław Domagała