Książki

Drukuj

Książka pt. Powszechne wychowanie muzyczne w Płocku w dwudziestoleciu międzywojennym przedstawia różne aspekty edukacji muzycznej na terenie miasta, ukazuje działalność miejscowych stowarzyszeń i instytucji kulturalnych oraz nauczanie muzyki w płockich szkołach. Materiał badawczy wyznaczył czteroczęściową budowę pracy. W części pierwszej przedstawiona została historia wychowania muzycznego w Polsce w latach 1918-1939. Ukazano również pozaszkolne formy edukacji muzycznej, działalność stowarzyszeń oraz instytucji społecznych i muzycznych. W rozdziale drugim znalazły się zagadnienia dotyczące życia muzycznego w Płocku w okresie poprzedzającym odzyskanie niepodległości. Przedstawiono tradycje muzyczne miasta, w szczególności przełomu XIX i XX wieku. W rozdziale trzecim ukazane zostały zagadnienia nauczania muzyki w szkolnictwie płockim w okresie międzywojennym. Przedstawiono nauczanie muzyki w instytucjach szkolnictwa muzycznego oraz ukazano sylwetki najwybitniejszych nauczycieli i uczniów płockich szkół. W rozdziale czwartym przedstawione zostały pozaszkolne formy upowszechniania muzyki i edukacji muzycznej w Płocku. Ukazano znaczącą rolę instytucji i organizacji społeczno-kulturalnych w procesie upowszechniania muzyki. Praca posiada nie tylko charakter historyczny, ale ujawnia także pewne rozwiązania organizacji życia muzycznego, które zasługują na kontynuację.


 Powszechne wychowanie

Publikacja pt. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Kurpińskiego w Kutnie 1946-2016 jest pierwszą monografią szkoły. Przedstawia w obszerny sposób działalność dydaktyczną i artystyczną placówki. Ukazuje osiągnięcia na konkursach ogólnopolskich, międzywojewódzkich i regionalnych oraz przedstawia wykaz nauczycieli i absolwentów szkoły. W przygotowaniu publikacji wykorzystane zostały: materiały archiwalne, kroniki szkolne, prasa regionalna, wspomnienia pracowników i absolwentów. Wydawcą książki jest Kutnowskie Stowarzyszenie Promocji Muzyki.

 

PSM Kutno - Okadka

Publikacja pt. Ludwik Teodor Płosajkiewicz. Pedagog i kompozytor przedstawia życie i twórczość polskiego kompozytora przełomu XIX i XX wieku. L.T. Płosajkiewicz był absolwentem Instytutu Muzycznego w Warszawie w klasie kompozycji prof. Zygmunta Noskowskiego. Prowadził aktywną działalność pedagogiczną, kierował Szkołą Muzyczną w Warszawie. Był dyrygentem chórów i orkiestr amatorskich. Zajmował się działalnością społeczną, wchodził w skład zarządu Sekcji im. S. Moniuszki Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego. Pozostawił znaczną ilość kompozycji instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych. Ważniejsze jego utwory to: opery dziecięce – Baśń wigilijna, Czerwony Kapturek, Miedziany dziadek – olbrzym, 2 sonaty fortepianowe, Psalm 64 J. Kochanowskiego na głosy solowe, chór i orkiestrę, Msza łacińska na 4-gł mieszane, Suita na dwa fortepiany, Wariacje na kwartet smyczkowy i orkiestrę, pieśni solowe, miniatury instrumentalne, kolędy. Wiele jego kompozycji ukazało się drukiem, część z nich pozostała w rękopisach. Znaczna część kompozycji zaginęła. Wydawcą książki jest Kutnowskie Stowarzyszenie Promocji Muzyki.

 

Posajkiewicz

Książka pt. Kształcenie organistów Diecezji Płockiej w latach 1902-2002 składa się z 4 rozdziałów. Pierwszy dotyczy historii kształcenia organistów w Polsce. Drugi poświęcony jest kształceniu organistów w Płockim Towarzystwie Muzycznym od 1902 r. Trzeci rozdział pracy przedstawia działalność Biskupiej Szkoły Organistowskiej w Płocku w latach 1917-1939. W rozdziale czwartym omówione zostało kształcenie organistów w okresie powojennym. Wydawcą publikacji jest Płocki Instytut Wydawniczy.

 

Ksztacenie organistw1