Opracowania redakcyjne

Drukuj

Publikacja pt. Folklor regionu gąbińsko-sannickiego przedstawia ok. 40 unikalnych pieśni i utworów instrumentalnych. Utwory zapisane zostały na podstawie archiwalnych nagrań wiejskich instrumentalistów i pieśniarek ludowych. Celem pracy było m.in. poszukiwanie charakterystycznego idiomu w miejscowej muzyce ludowej, który mógł uchwycić F. Chopin przebywając w regionie gąbińsko-sannickim. Publikacja przedstawia również najważniejsze cechy miejscowego dialektu, budownictwo ludowe, wystrój i wyposażenie domów oraz tradycyjny strój ludowy. Wydawcą publikacji był Ośrodek Kultury w Gąbinie, redaktorem naczelnym Jarosław Domagała.

Kultura ludowa 2017 s. 1


Publikacja pt.
Czesława Politańska – wiersze przedstawia postać znanej kutnowskiej poetki. Zamieszczona została tutaj analiza jej twórczości autorstwa pracowników naukowych Uniwersytetu Łódzkiego. Publikacja zawiera również wiersze zgromadzone w kilku tomach. Wydawcą publikacji jest Stowarzyszenie Przyjaciół II LO im. J. Kasprowicza w Kutnie, redaktorem naczelnym Jarosław Domagała.

 Politaska s. 1


„Rocznik Gostyniński – regionalne pismo naukowe" jest pracą zbiorową opisującą dzieje Ziemi Gostynińskiej. Autorami publikacji są znani regionaliści, pracownicy naukowi UMK w Toruniu, PWSZ w Płocku, PWSZ w Ciechanowie, SWPW w Płocku. W tomie I ukazały się 22 artykuły, tom II zawierał również 22 artykuły. Wydawcą pisma było Gostynińskie Towarzystwo Kulturalno-Naukowe, redaktorem naczelnym Jarosław Domagała.

Rocznik Gostyniski 2008 s. 1

Publikacja pt. Kultura ludowa regionu gąbińskiego ukazuje ok. 200 unikalnych pieśni i utworów instrumentalnych pochodzących w przeważającej części z XIX wieku. Melodie zapisane zostały w nutach na podstawie archiwalnych nagrań muzycznych, prac O. Kolberga oraz istniejących badań terenowych Polskiej Akademii Nauk. Przeprowadzona została szczegółowa analiza muzykologiczna tych utworów. Zrealizowane zostały ważne badania etnomuzykologiczne w regionie, w którym przebywał w wakacje 1828 r. Fryderyk Chopin, czerpiąc inspirację dla swej twórczości. Wydawcą publikacji był Ośrodek Kultury w Gąbinie, redaktorem naczelnym Jarosław Domagała.

Kultura ludowa 2015 s. 1


Opracowania redakcyjne (redaktor naczelny)