logo zjecie

"Gdzie słyszysz śpiew, tam śmiało wstąp
tam dobre serca mają. Bo ludzie źli,
ach, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają."

Johann Wolfgang Goethe 

Stowarzyszenia

Drukuj

Aktywnie i systematycznie współpracuję z organizacjami działającymi na rzecz edukacji i kultury. Jestem członkiem Towarzystwa Naukowego Płockiego oraz Towarzystwa Chopinowskiego w Warszawie – Koła w Sannikach. Pełniłem funkcję Prezesa Zarządu Regionalnego Towarzystwa Muzycznego i Gostynińskiego Towarzystwa Kulturalno-Naukowego.

W ramach tych stowarzyszeń realizowałem ważną działalność popularyzatorską, propagowałem idee kultury muzycznej i powszechnej edukacji muzycznej. Przygotowałem szereg publikacji naukowych, w których przedstawiałem ważne informacje o historii kultury muzycznej Mazowsza Płockiego i Ziemi Kutnowskiej. Realizowałem również bogatą działalność artystyczną, wspierając działalność tych podmiotów.

 • Gostynińskie Stowarzyszenie Śpiewacze „Pueri Cantores Gostinienses”

  Byłem członkiem tego lokalnego stowarzyszenia kulturalnego od chwili powstania w 1998 r. Towarzyszyłem chórowi stowarzyszenia prowadzonemu przez Alfreda Modrzyka jako akompaniator podczas licznych koncertów i festiwali, było to około 40 wspólnych koncertów w Polsce i za granicą.  Wziąłem udział w Międzynarodowym Kongresie Federacji „Pueri Cantores” w Lyonie w 2002 r. Wystąpiłem wówczas w charakterze akompaniatora podczas koncertów polskich chórów w Saint Etiente oraz w Lyonie. Towarzyszył…

  Czytaj więcej...

 • Gostynińskie Towarzystwo Kulturalno-Naukowe

  W latach 2007-2010 pełniłem funkcję prezesa Zarządu GTKN. Towarzystwo powstało z mojej inicjatywy, prowadziło wszechstronną działalność na rzecz upowszechniania kultury oraz rozwijania wiedzy o historii i współczesności miasta i regionu. Stowarzyszenie realizowało swoje cele poprzez upowszechnianie wiedzy o Ziemi Gostynińskiej oraz przygotowanie wydawnictw naukowych i regionalnych.  W latach 2007-2008 ukazały się dwa tomy „Rocznika Gostynińskiego – regionalnego pisma naukowego”, wydawcą p…

  Czytaj więcej...

 • Regionalne Towarzystwo Muzyczne w Kutnie

  Byłem inicjatorem utworzenia stowarzyszenia, a w latach 2000-2004 pełniłem obowiązki prezesa. Pod patronatem stowarzyszenia rozpocząłem organizowanie w Kutnie profesjonalnych koncertów muzyki poważnej i edukacyjnych spotkań muzycznych. Wspierałem Towarzystwo w propagowaniu muzyki, polskich pieśni i tradycji muzycznych na Ziemi Kutnowskiej Zorganizowałem w Kutnie systematyczną akcję koncertową, wystąpili tacy artyści jak: prof. T. Chmielewski - fortepian, dr prof. hab. A. Jeremus - sopran, prof…

  Czytaj więcej...

 • Towarzystwo Chopinowskie – koło w Sannikach

  Członkiem Towarzystwa jestem od 11 IV 2000 r. Wziąłem udział w wielu koncertach organizowanych przez stowarzyszenie. Wystąpiłem podczas nich wspólnie z: Wojciechem Siemionem, Kazimierzem Kowalskim, Wiesławem Bednarkiem, A. Jeremus-Lewandowską i K. Marciniakiem. Organizowałem wspólnie ze stowarzyszeniem oraz Szkołą Muzyczną I st. w Gostyninie cykliczne koncerty edukacyjne dla dzieci i młodzieży. W ostatnim czasie zainicjowałem bliską współpracę stowarzyszenia i Szkoły Muzycznej I st. w Gąbinie, k…

  Czytaj więcej...

 • Towarzystwo Naukowe Płockie

  Członkiem TNP jestem od 2005 r. W ramach TNP prowadzę aktywną działalność naukową. W latach 2004-2010 opublikowałem 7 artykułów naukowych w „Notatkach Płockich”. Publikacje przedstawiają dzieje kultury i edukacji muzycznej w Płocku. Prace te są efektem długich i wnikliwych badań naukowych, przedstawiają nieznane wcześniej fakty oraz ukazują dokonania kulturalne środowiska lokalnego. W obszarze moich zainteresowań naukowych znalazł się okres dwudziestolecia międzywojennego oraz przełom XIX i XX w…

  Czytaj więcej...

Website designed by PC-Design | Copyright by Jarosław Domagała